Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił patronów roku 2021.

Uhonorowani zostali: Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz. 2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja i kard. Stefana Wyszyńskiego.

http://lustrobiblioteki.pl/wp-content/uploads/2020/11/patroni-2021-1000x490.jpg