W realizacji

I Kresowy Konwent Historyczny „Polskie Kresy”

I Kresowy Konwent Historyczny „Polskie Kresy odbędzie się w dniach 15 – 16 czerwca 2019 w Budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz na placu przed budynkiem.

Honorowy patronat nad imprezą objęła
Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki.

Impreza ma na celu promocję polskiej kultury, historii i tradycji ze szczególnym uwzględnieniem historii polskiej związanej z wschodnimi kresami Rzeczpospolitej.

W ramach imprezy odbędą prelekcje na tematy historyczne, wystawy historyczne a także koncert muzyki dawnej, pokazy grup rekonstrukcyjnych oraz piknik rodzinny.

——————————————————————

„Od Starożytności do Niepodległości”projekt adresowany do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich.
Projekt ma na celu promocję historii Polski od czasów starożytnych do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. a jego inspiracją jest
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
Pierwszy etap projektu:  Średniowiecze będzie realizowany do końca 2019 r.
Pozostałe etapy projektu : Starożytność”, „II Rzeczpospolita” „Okres Zaborów i Niepodległość 1918 będą realizowane w drugiej połowie 2019r. i w 2020 roku.
W ramach projektu oferujemy organizację lekcji żywej historii i pokazów historycznych dla uczniów szkół podstawowych i średnich.