W realizacji

„Od Starożytności do Niepodległości”projekt adresowany do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich.
Projekt ma na celu promocję historii Polski od czasów starożytnych do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. a jego inspiracją jest
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
Pierwszy etap projektu:  Średniowiecze będzie realizowany do końca 2019 r.
Pozostałe etapy projektu : Starożytność”, „II Rzeczpospolita” „Okres Zaborów i Niepodległość 1918 będą realizowane w drugiej połowie 2019r. i w 2020 roku.
W ramach projektu oferujemy organizację lekcji żywej historii i pokazów historycznych dla uczniów szkół podstawowych i średnich.