Działania / Projekty

Fundacja Prowadzi różnorodne działania związane z promocją polskiego dziedzictwa narodowego. Są to pokazy historyczne, lekcje historii ożywionej, akcje informacyjne, zbiórki.

Zapraszamy do zapoznania się z szczegółami działań.