„Od Starożytności do Niepodległości” – klasy IV – VIII