Idea

Patrzmy w przyszłość lecz pamiętajmy o przeszłości ….

Fundacja to nasze zamiłowanie i tęsknota do dawnej jakże wspaniałej Rzeczpospolitej. Kraju naszych przodków.

Pragniemy wskrzeszać tę historię i utrwalać ją dla przyszłych pokoleń. Pragniemy aby piękna kultura i tradycja naszego kraju, kształtowane przez pokolenia Polaków nigdy nie zostały zapomniane.

Naród bez pamięci historycznej to naród bez tożsamości, bez duszy… Patrząc w przyszłość nie możemy zapomnieć o przeszłości.

Idee naszych działań wyraża najlepiej preambuła do Statutu fundacji w brzmieniu:

„Mając na sercu dobro i przyszłość naszej Ojczyzny, pełni szacunku
i wdzięczności dla naszych Przodków za ich dorobek, kulturę, tradycję, którą nam pozostawili, za ich walkę i ofiary które ponieśli dla dobra naszego Kraju, świadomi korzeni historycznych sięgających daleko wstecz czasów,  w których żyjemy oraz pomni gorzkich doświadczeń jakimi w przeszłości doświadczony został nasz Kraj, czujemy się w obowiązku, aby przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, to co najlepsze z wiekowej historii i tradycji Polski.

Świadomi  wspólnoty ludzkiej, w której żyjemy, a także potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami i narodami, nawiązując do najlepszych tradycji naszego Narodu, do wartości wyznawanych przez naszych Przodków jakimi są: honor, dobro, uczciwość, sprawiedliwość, tolerancja, a przede wszystkim dbałość o nasz wspólny dom – Polskę,  pragniemy na zawsze utrwalić w naszym narodzie wartości, będące filarami naszej tożsamości i bytu naszego narodu takie jak: miłość do Kraju, poczucie przynależności narodowej, poczucie  odpowiedzialności za Ojczyznę.”