O Fundacji

Fundacja Na Rzecz Historii i Tradycji „Polska Historyczna” powstała
w celu promocji polskiego dziedzictwa narodowego, historii, tradycji
i kultury Rzeczpospolitej Polskiej.

Działalność rozpoczęliśmy w roku 2014 jako kontynuacja działalności stowarzyszenia od tej samej nazwie: Stowarzyszenie Na Rzecz Historii i Tradycji Polska Historyczna.

Stawiamy sobie szczególnie za cel edukację historyczną skierowaną do młodego pokolenia Polaków.

Wierzymy, że nasze działania przyniosą wymierne efekty i przyczynią się do rozwoju i dobra naszej Ojczyzny.

Zapraszamy do zapoznania z treścią strony, naszymi działaniami i projektami.

Zarząd