O Fundacji

Fundacja Na Rzecz Historii i Tradycji „Polska Historyczna” powstała
w celu promocji  historii, tradycji i kultury Rzeczpospolitej Polskiej.

Działalność rozpoczęliśmy w roku 2014 jako kontynuacja działalności stowarzyszenia od tej samej nazwie: Stowarzyszenie Na Rzecz Historii i Tradycji Polska Historyczna.

Zapraszamy do zapoznania z treścią strony, naszymi działaniami i projektami.