Lekcja Żywej Historii w PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 9 w Rzeszowie

Dnia 11 stycznia 2019r. Fundacja „Polska Historyczna” przeprowadzi lekcję żywej historii w ramach projektu „Od Starożytności do Niepodległości – Średniowiecze” w PRZEDSZKOLU PUBLICZNYm NR 9 w Rzeszowie.

Do zobaczenia.