Zaproszenie dla grup rekonstrukcyjnych

W związku z organizacją I Kresowego Konwentu Historycznego Fundacja Polska Historyczna zaprasza grupy rekonstrukcji historycznej do udziału w imprezie i składania oferty na pokazy historyczne.

Szczegóły i specyfikacje dostępne po kontakcie mailowym z fundacją.

Oferty należy przesyłać mailowo na adres fundacja@polskahistoryczna.pl do dnia 30.05.2019