190. Rocznica wybuchu Powstania Listopadowego.

29 listopada przypada 190. Rocznica wybuchu Powstania Listopadowego. Był to zryw niepodległościowy Polaków skierowany przeciwko Cesarstwu Rosyjskiemu, ówczesnej największej potędze militarnej.

190. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego